תקנון האתר

תקנון אתר האינטרנט ותנאי השימוש באתר.

כללי

1.   גלישה באתר או שימוש בו מכל סוג כמוהם כהסכמה לתנאי התקנון והתחייבות לפעול על פיהם.

2.   השימוש באתר זה מותר לכל אדם שהינו בגיר, כשיר משפטית, אינו חסוי, אינו מוגבל בכל דרך ויכול לבצע פעולות ללא צורך באישור אפוטרופוס. החברה מסירה מעצמה אחריות לכל נזק שיגרם בגין שימוש באתר על ידי אדם שאינו עונה להגדרה זו.

3.   התקנון משתנה מעת לעת ומחובתך להתעדכן בתקנון בכל כניסה לאתר

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמין לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או

את הזמנת המוצרים מן האתר ומעידים על הסכמת המזמין, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.

החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן  תקנון זה.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו’) כמו כן

הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר

(להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.

החברה והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים

להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את החברה.

תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.

אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים,

בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.

המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.

למרות הכתוב יתכן ובכל זאת יהיו באתר , אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והחברה, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת

מאי הדיוקים ו/או שגיאות אלו.

 4.זכויות יוצרים וקנין רוחני

      האתר נבנה ומופעל ע"י חברת נונה נעליים   ע.מ  514334598 (להלן "החברה") העוסקת בתחומי סחר והקמעונאות  העוסקת בתחומי סחר והקמעונאות .

       מטרת האתר היא להציג את שירותי החברה ומידע נוסף בתחומי קבלת השונה  ללקוחות פוטנציאליים ולגולשים המתעניינים בנושאים אלו.

       התוכן באתר הוא תוכן מקצועי שנכתב ונערך ע"י בעלי החברה ועובדיה. חל איסור מוחלט להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או לעשות כל שימוש אחר בתוכן שבאתר, אלא בהסכמה מפורשת מראש ובכתב מטעם החברה.

     

  5.אחריות והגבלת אחריות

       החברה מסירה מעצמה אחריות על פעילויות הגולשים באתר שנעשו באופן בלתי חוקי ו/או במטרה לגרום לנזקים לאתר או לגולשים האחרים בו.

       החברה מסירה מעצמה אחריות על תכני הגולשים שהוזנו באתר.

       החברה תעשה כל מאמץ על מנת להפעיל את האתר בצורה תקינה, אך איננה מתחייבת שהשירות בו לא יופרע ע"י בעיות טכניות כגון תקלות בחומרה           ו/או בתוכנה ו/או הפרעות בחיבור לרשת האינטרנט.

       תכני האתר נבנו עי  בעלי החברה מתוך כוונה לקדם את מטרות החברה העסקיות וככזו אין בהם משום המלצות או התחייבות מכל סוג שהוא.

       עדכוני חדשות האתר  בכל תחום הינם לטובת קידום האינטרסים העסקיים של החברה

       החברה לא תישא באחריות לתוכן שיווקי או פרסומי כלשהו ו/או לכל שימוש לרעה שנעשה באתר גם אם נעשה ללא ידיעתה ואפילו בכוונת זדון.

 

6.יצירת קשר

היה ונפגעת או חשת באי נעימות מכל סוג בעת השימוש באתר, או שברצונך להאיר את תשומת ליבנו על בעיה זו או אחרת באתר, הנך מוזמן ליצור עמנו קשר בעמוד יצירת הקשר ונשתדל להשיב לך במהירות האפשרית.